Địa Chỉ  : Quận Tân Bình vs Quận 11 - TP.HCM

Số điện thọai : 0982.07.07.01